Inici

GOMEZ BAREA, S.A. Empresa líder amb la gestió integral del residu, disposem d’una àmplia varietat d’equips i medis tècnics que assegurant un servei d’alta qualitat amb la gestió de residus procedents de l’industria, minimitzant el cost d’eliminació mitjançant la selecció, valorització i una correcte gestió dels residus, assegurant estrictes criteris de sostenibilitat ambiental.

INDUSTRIAL

Gestionem tots els residus procedents de l’industria, minimitzant el cost amb serveis itinerants, o bé amb serveis més personalitzats, de contenidors d’1m3 a Auto-compactadores.

CONSTRUCCIÓ

Servei de recollida de contenidors per residus de la construcció, disposem tant  de contenidors i camions de gran capacitat com de petits amb mes accessibilitat pels  carrers petits.

ESPECIALS

Servei de recollida de residus especials, amb contenidors tancats i estancs amb el  camió grua de gran capacitat. Ens encarreguem de tota la documentació. Transports ADR.

Sandach

Amb el codi SANDACH S08009018, Transportem subproductes d’origen animal de les empreses del sector alimentari.

VALORITZACIÓ

Disposem de plantes de recuperació de residus industrials i runes, on la nostra prioritat es la classificació i el reciclatge  de residus.

FIBROCEMENT
Transportista autoritzat

Transportista autoritzat pel transports de fibrociment per L’agència de Residus de Catalunya i el Departament de Treball, amb el codi RERA 46/AB/09 y RAE 09/30517.

Gestors autoritzats

Tots i cadascun dels residus, estan tractats per Gestors Homologats per l’Agència de Residus.

Pregunti’ns si necessita d’altres serveis especifícs per la seva empresa.

ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESSITATS.
Realitzarem una visita i serà informat des dels tràmits de la documentació pertinent , fins al destí final del residu,  sempre intentant minimitzant els costos.

Assessorament

Assessorament continuat referent al emmagatzematge, certificacions, documentació, declaració de residus i estudis de minimització de costos i residus, etc. Els tindrem al dia amb referència a les noves lleis que vagin sortint.

Main menu