Serveis

GOMEZ BAREA, Gestiona els residus que puguin generar-se de totes les activitats industrials. Tenim un departament tècnic/documental i comercial on se’ls informarà de tota la documentació, retolació i emmagatzematge dels residus.

Busquem la millor solució que s’adapti  a les seves necessitats des de petites empreses a grans generadors, però això mateix disposem d’un ampli equip humà i de la maquinària amb tot el ventall pel sector industrial.

Tipus de residus

 • GENÈRICS D’OFICINA.
  PLÀSTIC, PAPER I CARTRÓ, PILES, TÒNERS
 • RECOLLIDA DE BANALS AMB CAMIONS RECOL·LECTORS.
  RESIDUS SÒLIDS URBANS (R.S.U)
 • DE LA CONSTRUCCIÓ.
  RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, SERVEI D’ÀRIDS
 • NETEJA DE NAUS I RESIDUS VALORITZABLES.
  RESIDUS VOLUMINOSOS, FUSTES, VEGETAL, FÈRRICS.
 • RESIDUS AMB  AUTORITZACIÓ ESPECIAL.

  • RESIDUS AMB AMIANT (URALITA) RERA 46/AB/09  RAE:09/30517 
  • RESIDUS D’ESCORXADORS  SANDACH :S08009018
  • TRANSPORTS ADR.

 • RESIDUS ESPECIALS
  OLIS, TALADRINES, DISSOLVENTS, ABSORBENTS, DRAPS BRUTS, ROBA DE FEINA, SEPIOLITES, ENVASOS DE PLÀSTIC/METÀL·LICS, RESIDUS ORGÀNICS, APARELLS ELÈCTRICS Y ELECTRÒNICS   FORA D’US (RAEE), FLUORESCENTS, GRANALLA, AEROSOLS, TUBS DE SILICONA, FILTRES DE CABINA DE PAPER Y METALL, BATERIES, I D’ALTRES ACUMULADORS.

Contenidors

Sacs, Palets
1x1x1
Sacs de runa i dipòsits per residus especials.

Iglús
1.51×1.51×1.67
Selectius paper, cartró Etc

Contenidor 1m3.
1.07×1.37×1.46
Residus d’oficina i rebuig.

Contenidor 2m3.
2,36×1,11×0,80
Runa i rebuig petites quantitats.

Contenidor  amb tapes i rodes 3m3
2,09×1,90×1,50
Itinerant rebuig.

Contenidor obert 5m3.
3,40×1,82×1
Runes i residus banals.

Contenidor amb tapes 6,5 m3
2,75×1 ,95×1,67
Residus d’oficina i banals.

Contenidor obert 9m3
3,60×1,82×1,5
Per neteges, voluminosos, fustes etc.

Patera de 10m3
5,45×2,08×1,30
Runes, grans quantitats.

Caixa oberta  20/30 m3
5,65×2,45×1,85
Vegetal, residus voluminosos, etc

Auto-compactadora
6,50x2x50x2,60
Amb o sense  elevador, grans quantitats.

CONSULTI’NS SI NECESSITA ALTRES SERVEIS ESPECÍFICS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS, ENS ADAPTEM A LES SEVES NECESITATS:

 • Recollida i transport de residus de construcció i demolició
 • Recollida i transport de residus específics (tubs de silicona, aerosols, amiant, etc.)
 • Gestió de bidons i envasos
 • Selecció en origen o en el nostre centre de selecció, valorització, i transferència de residus (paper, cartró plàstics,
 • fèrrics, no fèrrics i fustes)
 • Transportista autoritzat per al transport de fibrociment, per “l’Agència de residus de catalunya” i el “Departament de treball”, Codi 46 / AB / 09
 • Assessorament continuat
 • Gestió i emissió de certificats d’eliminació
 • Subministrament d’àrids de tota mena
Main menu